Meezingen in tijden van Corona

Momenteel is het voor het GUK niet mogelijk om nieuwe leden aan te werven vanwege de huidige situatie. We hopen in september 2021 weer onze deuren te kunnen openstellen voor nieuwe kandidaten. Je kan je gegevens achterlaten bij de sectie stemproef en dan houden we je op de hoogte.

Lid worden

Het GUK is een Gentse studentenvereniging maar samenzang centraal staat. Wil je graag kennis maken met het GUK naast de concerten, dan kan dat op specifieke momenten gedurende het jaar: de open repetities. Denk je bij jezelf: “Ik wil eigenlijk wel deel uitmaken van die zotte bende zangers.” Ook dat kan! Het GUK verwelkomt iedere semester vele muzikale Gentse student, dus zowel universiteitsstudenten, hogeschoolstudenten als doctoraatstudenten kunnen zich bij ons aansluiten. Omdat het GUK naast koor ook een studentenvereniging is, stellen we een leeftijdsgrens van 30 jaar in, tijd genoeg dus om uit te bollen na je studies. Natuurlijk moet je ook kunnen zingen. Het speelt in je voordeel als je noten kunt lezen. Koorervaring is niet vereist, maar is natuurlijk wel een pluspunt.

Om lid te worden van het GUK moet je aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

1. Student zijn aan een gentse hogeronderwijsinstelling.
2. Jonger zijn dan 30 jaar.
3. Slagen voor de stemproef.

Open repetitie

Normaal starten we elk semester met een open repetitie. Dit is een repetitie die open is voor iedereen, waarbij je kan kennis maken met de werking van het koor en de sfeer kan opsnuiven: Is het koor iets voor jou? Voel je je goed bij de mensen die er zijn? Dit en nog veel meer kom je dan te weten!

Helaas kunnen we dit in de huidige situatie niet organiseren binnen de geldende maatregelen. Maar dat weerhoudt je natuurlijk niet om je toch kandidaat te stellen om je aan te sluiten. Je kan ons muzikaal ontdekken op ons youtubekanaal en de sfeer opsnuiven in onze fotogallerij op facebook of stuur ons gerust een mailtje of spreek onze koorleden aan als je ze kent.

Stemproeven

Normaal beslis je na een open repetitie of je graag lid wil worden van het GUK waarna een stemproef volgt om na te gaan hoe goed je de open repetitie kon volgen. Dit dient om de muzikale kwaliteit van het koor te waarborgen. Helaas is er geen open repetitie waarop je al enige voorbereiding krijgt en gooien we je nu meteen voor de leeuwen op de stemproef. We maakten uiteraard enkele aanpassingen om deze beter te laten aansluiten bij de huidige situatie. Dus geen nood, het valt heus wel mee!

Wat houdt de stemproef in?

1. We peilen naar de motivatie op het inschrijvingsformulier (waarom koos je voor het GUK, muzikale ervaringen,…) en slaan nog een kleine babbel met jou bij ontvangst.
2. Je zingt een opgelegd muziekstuk door met begeleiding. De partituur en oefentracks krijg je 7 dagen voor de audities toegestuurd zodat je dit kan voorbereiden.
3. Je zingt een muziekstuk volledig naar keuze dat je thuis reeds voorbereid hebt. Laat maar zien wat je in huis hebt!
4. We bepalen naar je tessituur (stemgroep) met een stemoefening.

De stemproef beslaat in het totaal maximaal 20 minuten: 10 minuten om je rustig te verwelkomen en het gesprekje en de laatste 10 minuten voor de stemproef zelf. De stemproef wordt individueel afgelegd voor de dirigent en iemand van het bestuur. De uiteindelijke beslissing ligt bij de dirigent en het bestuur. Het resultaat van de stemproef wordt per mail meegedeeld. Stemproeven worden gehouden op 24 september of 28 september in de Therminal. Het tijdstip wordt later medegedeeld aan de hand van je beschikbaarheden opgegeven in het inschrijfformulier.

Stemproef en corona, gaat dat samen?

Het Gents Universitair Koor neemt nodige maatregelen om de audities veilig te kunnen laten doorgaan. Zo zal alles gebeuren met de nodige afstand, zullen hygi├źnische maatregelen worden genomen waar nodig en zijn mondmaskers verplicht. Meer info over deze maatregelen krijg je toegestuurd na je inschrijving.

Kandidaat stellen

Wegens de huidige situatie is het verplicht om je vooraf in te schrijven voor de stemproeven door middel van onderstaand formulier.


Repetities

Wanneer?

Wij repeteren iedere dinsdag van het academiejaar, behalve tijdens vakantie-, examen- en blokperiodes, van 19u30 tot 22u30. Wij zingen van de laatste dinsdag van september tot aan de concert(en) in december en van begin februari tot aan de concerten begin mei. Als universitair koor zingen wij ook ieder jaar op enkele proclamaties en andere gelegenheden binnen de universiteit.

Waar?

De repetities gaan door in de Trechterzaal van studentenhuis De Therminal (Hoveniersberg 24). We zitten hier dus perfect bereikbaar voor iedereen en bovendien kunnen we achteraf iets gaan drinken in de buurt!

Verplicht ?!

Een semester is best wel kort om een volledig avondvullend concert op niveau in elkaar te steken. Dat gaat niet als er te veel afwezigheden zijn tijdens de repetities, dus verwachten we dat een GUK-lid in principe elke repetitie aanwezig is. Het kan altijd gebeuren dat er verplichtingen zijn waar je niet onderuit kan, of je een keer ziek bent, maar als je meer dan drie repetities hebt gemist kunnen we je vragen de concerten niet meer mee te zingen. Elk semester is er ook een repetitieweekend waar enorme sprongen voorwaarts gemaakt worden met het repertoire. Aanwezigheid is dan ook erg belangrijk en we zien het volledige weekend als equivalent aan vijf dinsdagavonden.
Wie er niet is, mist enorm veel op muzikaal (en ander) vlak … Met een voltallig koor repeteren is nu eenmaal leuker, leerrijker, enz.

Top